Showing all 8 results

Sản phẩm tự hủy sinh học uy tín chất lượng

Sản phẩm tự hủy sinh học – Địa Lý Gia Hân chuyên cung cấp các vật dụng dùng 1 lần tự hủy sinh học thân thiện với môi trường.
Các vật dụng cho hà hàng, quán ăn được làm từ giấy, gỗ, túi xốp tự hủy sinh học.

Sản phẩm thân thiện môi trường mà là những sản phẩm nào?

Sản phẩm tự hủy mà chúng tôi cung cấp gồm:
Sản phẩm từ giấy: Ly , ống hút, Tô giấy
Sản phẩm làm từ bã mía, bột bắp
Sản phẩm từ gỗ: Dao, muỗng, nĩa, xiên que
Túi xốp: Túi đựng thực phẩm, túi đựng rác tử hủy sinh học